Visuotinis Islandijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas

Skelbiamas visuotinis Islandijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas

Kovo mėn. 28 d, šeštadienį, 15 val. Cafe Catalina, Hamraborg 11, 200 Kópavogi, įvyks Visuotinis Islandijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos bendruomenės tinklalapio skiltyje „Visuotinis susirinkimas 2015” netrukus.

Taip pat kviečiame bendruomenės narius kelti savo kandinatūras į bendruomenės tarybą. Darbas bendruomenėje yra puiki galimybė išbandyti save naujose srityse – bendruomenės administravime, vadyboje, renginių organizavime. Kviečiame visus, turinčius idėjų, energijos, norinčius dirbti kartu lietuvių bendruomenės labui. Taip pat laukiame bendruomenės įstatų pakeitimų projektų bei kitokių bendruomenės veiklos pakeitimų, kuriems reikalingas visuotinio susirinkimo pritarimas, pasiūlymų.

Pasiūlymus ir kandidatūras siųsti bendruomenės el. paštu ltis@ltis.org Bendra informacija apie visuotinį susirinkimą, kandidatų prisistatymai, įstatų pakeitimo projektai bei kiti svarstytini pasiūlymai bus patalpinti bendruomenės tinklalapio skiltyje „Visuotinis susirinkimas 2015”

2015 m. Islandijos lietuvių bendruomenės Visuotinio susirinkimo dienotvarkė:

  1. Susirinkimo vadovo bei raštvedžio rinkimai
  2. Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita; diskusija apie ataskaitą
  3. Supažindinimas su bendruomenės metų finansine ataskaita; balsavimas dėl pritarimo ataskaitai
  4. Bendruomenės tarybos ir tarybos pirmininko rinkimai
  5. Nepriklausomų kontrolierių (auditorių) rinkimai
  6. Diskusija ir sprendimas dėl nario mokesčio dydžio ir mokėjimo laikotarpio
  7. Bendruomenės įstatų pakeitimai ir papildymai: diskusija ir tvirtinimas
  8. Kiti klausimai ir diskusijos

WP_20140510_027

Comments are closed.