Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ metinis susirinkimas

24432916439_96c16c4038_oBalandis pasižymėjo susirinkimų ir pokalbių aktualiomis temomis gausa. Balandžio 3 d. mokykloje įvyko trumpas tėvų susirinkimas, kuriame buvo trumpai apžvelgta mokyklos veikla ir jos kryptys. Mokyklos vadovė atkreipė dėmesį į tai, jog Islandijos lituanistinė mokykla nėra tipinė formali lietuviška mokykla, kurioje ugdymo proceso pagrindas yra paremtas Lietuvos mokyklų ugdymo planais. Be abejo, mokyklos mokytojos nuolatos domisi Lietuvos švietimo programomis, tačiau iš jų išsirenka tik pačius svarbiausius bei kertinius ugdymo tikslus. Islandijos lituanistinėje mokykloje „Trys spalvos“ didžiausias dėmesys telkiamas į:

  • Pagarbą savo gimtajam kraštui, gimtajai kalbai, kultūrai bei tradicijoms. Jeigu mes vaikuose sužadinsime meilę savo gimtajai kalbai, išugdysime pasididžiavimą savo šaknimis, parodysime jiems mūsų kultūros ypatumus, tai jie ir išaugs žingeidūs lietuvių kalbos mylėtojai. Svarbiausia, kad vaikai suprastų, kodėl jiems yra reikalinga ir svarbi gimtoji kalba. Esant stipriai motyvacijai, ugdymo procesas įgauna užtikrintą pagreitį.
  • Ugdymo procesą, kuris vyksta edukacinių žaidimų pagalba. Didelis dėmesys yra skiriamas kūrybiškumui bei saviraiškai, nes šiuolaikiniame pasaulyje šios savybės juk ir yra labiausiai vertinamos. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose reikalauja daug drąsos ir pasiruošimo. Juk rengiantis šventėms vaikai išmoksta tiek daug, o dauguma mūsų vis dar galvoja, jog mokinys išmoksta tik tada, kai jis sėdi palinkęs prie knygų. Be abejo, reikia ir pratybų, pagal kurias dirba ir  mūsų mokyklos mokytojos, tačiau ugdymo procesas turi būti žaismingas ir skatinantis tolesniam savarankiškam mokymuisi. Beje, mokykla pamažu prisijaukina vis daugiau šiuolaikinių technologijų, mokiniai rengia video siužetus, kuriuose pristato įvairius projektus, išdėsto savo mintis, ieško naujų būdų informacijai pateikti. Įsileisti šias technologijas buvo iš pradžių kiek sunku, tačiau supratome, kai tai neišvengiama, tad kodėl jų nepanaudojus mokymosi procese. Nieko nėra blogiau nei užsikonservuoti senovėje, nes vaikams jau daug kas nesuprantama, tad turime praeitį susieti su dabartimi, jeigu norime sėkmingų rezultatų.
  • Įvairioms šventėms bei tėvų dalyvavimui bendrose veiklose. Jeigu vaikas mato, jog tėvai domisi jų mokymosi procesu, yra visada pasiruošę ir norintys jiems padėti, tai ir jiems tas procesas tampa reikšmingu. Juk vaikai kaip maži beždžioniukai, elgiasi taip, kaip elgiasi jų artimi žmonės.

Taip pat buvo kalbėta apie būsimą „Draugystės tilto sąskrydį“. Tai yra itin didelės apimties ir labai reikšmingas metų įvykis. Galime žavėtis, jog būdami tokia maža bendruomene, ryžomės imtis tokio atsakingo renginio. Tad kviečiame registruotis, jeigu dar to nepadarėte http://draugystestiltas.com/programa/

Balandžio 17 d. Islandijos lituanistinėje mokykloje „Trys spalvos“ įvyko metinis susirinkimas, kurio metu aptarta metinė finansinė ataskaita, mokyklos veiklos gairės bei  išrinkta mokyklos taryba. Mokyklos tarybą sudaro mokyklos vadovė Jurgita Millerienė, Islandijos lietuvių bendruomenės atstovės Neringa Žiūkaitė-Trakšelienė ir Jūratė Leškienė, mokytoja Rasa Vareikienė, tėvų atstovai Jurgita Kaubrienė bei Mindaugas Pratusis. Sveikiname tarybos narius ir linkime produktyvių bei kūrybiškų metų.

Comments are closed.