Informacija norintiems priimti sutvirtinimo sakramentą 2017-2018 m.m.

 

 

aa 

Sutvirtinimo sakramentas

1) Sutvirtinimo sakramentui priimti yra rengiami 13 metų amžiaus jaunuoliai.

2) Jaunuoliai yra ruošiami vienerius mokslo metus (nuo rugsėjo iki balandžio mėn.)

3) Reikia pristatyti vaiko krikšto sakramento liudijimą.

 1. Tėvų vaidmuo

Rengiant vaikus Sutvirtinimui sakramentui svarbiausias vaidmuo ir atsakomybė tenka tėvams. Katalikų tėvų įpareigojimas yra perduoti savo vaikams tikėjimą. Svarbiausia-palaikyti savo vaikus katekizmo metais; rasti galimybę su jais lankyti Šventas Mišias ir domėtis kaip vaikams sekasi Katekizmo pamokose.

2. Kunigo vaidmuo

Už parengimą Sutvirtinimui yra atsakingas kunigas Juan Carlos Escudero. Telefono numeris: 696 6366. El. paštas: juancarlosescudero@ive.org

Kunigas pateikia vaikams tikėjimo tiesas, moko melstis ir įvertina vaikų pasirengimą priimti sakramentus. Kai kuriais atvejais dera atsižvelgti į vaiko intelektualinį pajėgumą. Jei padaroma išvada, kad vaikas dar nėra pasirengęs sakramentų priėmimui, reikes pakviesti vaiką rengtis kitais metais.

Sekmadieniais visi vaikai – pageidautina su tėvais dalyvauja šv. Mišiose.

DALYVAVIMAS ŠV. MIŠIOSE KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ PRIVALOMAS.

Dalyvavimas sekmadienio Šv. Mišiose yra integrali ir labai svarbi pasirengimo dalis.

3) Mišių ir pamokų laikas ir vieta:

Kiekvieną sekmadienį: 14:00 val vyksta katekizmo pamokas. Katekizmo pamoka trunka apie 40 min.

Vieta: Landakot mokyklos salėjė (prie Katedros). Kai lietuviškoje mokykloje nėra pamokų, taip pat, nebus katekizmo pamokų. Po pamokų visi vaikai dalyvauja Mišiose.

Laikas: Kiekvieną sekmadienį, 15:00 val., lietuviškos Šv. Mišios vyksta Landakot Katedroje.

Daugiau informacijos apie Mišių laiką ir vietas pažiūrėti: http://en.catholica.is/mass-times

4) Medžiaga Katekizmo pamokai

Naudosimes šiemet knygas: “Pirmosios Komunijos Katekizmas”. “Maldynėlis: Jėzau, pas mane ateiki”, “Šventosios Mišios vaikams” ir “Biblija vaikams”.

5) Katekizmo finansavimas

Kunigas gali prašyti vaikų šeimas pinigine auka prisidėti prie programos išlaidų padengimo (metodinių priemonių). Metinis įnašas katekizmo išlaidoms: 5.000 kr. (Jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite kunigą).

6) Sutvirtinimo data ir apranga

Islandijoje jaunuoliai, kurie priima Sutvirtinimo sakramentą vilki baltomis albomis (1 savaitę prieš šventę suteiksime baltą aprangą).

Vyskupas David Tencer, aukos Šventas Mišias islandų kalba ir jis suteiks jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą.

Sutvirtinimos globėjas: Kiekvienas jaunuolis, kuris priims Sutvirtinimo sakramentą, turi turėti sutvirtinimo globėją.

Kas gali būti Sutvirtinimo Globėjas?

- Žmogus sulaukęs 16 metų,

- Katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo bei Komunijos sakramentą, gyvenantis pagal Bažnyčios tikejimą

- Jei vedęs, reikia pagal bažnyčios santuoką.

- Sutvirtinimo globėjams reikės atlikti išpažintį prieš švente.

Sutvirtinimo globėjams nereikia pristatyti jokių dokumentų.

Data: Gegužės mėn. (vėliau pranešime tikslą datą).

7) Katalikų registravimas

Visi katalikai, kurie gyvena Islandijoje, turi registruotis Katalikų Bažnyčioje. Kai žmogus registruojasi Katalikų Bažnyčioje, deklaruoja, kad katalikas.

Anketą galite atsisiųsti paspaudę čia. Ją užpildote ir perduodate kunigui.

 

Comments are closed.