Informacija norintiems priimti Pirmąją komuniją 2017-2018 m.m.

sdsd 

Pirmoji Komunija

1) Pirmąjai Komunijai yra ruošiami vaikai nuo 8 metų amžiaus.

2) Vaikai yra ruošiami vienerius mokslo metus (nuo rugsėjo iki balandžio mėn.)

3) Reikia pristatyti vaiko krikšto sakramento liudijimą.

1. Tėvų vaidmuo

Rengiant vaikus Pirmąjai Komunijai svarbiausias vaidmuo ir atsakomybė tenka tėvams. Katalikų tėvų įpareigojimas yra perduoti savo vaikams tikėjimą. Svarbiausia palaikyti savo vaikus katekizmo metais; rasti galimybę su jais lankyti Šventas Mišias ir domėtis kaip vaikams sekasi Katekizmo pamokose.

2. Kunigo vaidmuo

Už parengimą Pirmajai Komuniai yra atsakingas kunigas Juan Carlos Escudero. Telefono numeris: 696 6366. El. paštas: juancarlosescudero@ive.org

Kunigas pateikia vaikams tikėjimo tiesas, moko melstis ir įvertina vaikų pasirengimą priimti sakramentus. Kai kuriais atvejais dera atsižvelgti į vaiko intelektualinį pajėgumą. Jei padaroma išvada, kad vaikas dar nėra pasirengęs sakramentų priėmimui, reikes pakviesti vaiką rengtis kitais metais.

Sekmadieniais visi vaikai pageidautina su tėvais dalyvauja Šv. Mišiose.

DALYVAVIMAS ŠV. MIŠIOSE KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ PRIVALOMAS.

Dalyvavimas sekmadienio Šv. Mišiose yra integrali ir labai svarbi pasirengimo dalis.

3) Mišių ir pamokų laikas ir vieta:

Kiekvieną sekmadienį: 14:00 val. vyksta katekizmo pamokas. Katekizmo pamoka trunka apie 40 min.

Vieta: Landakot mokyklos salejė (prie Katedros). Kai lietuviškoje mokykloje nebus pamokų, taip pat, nebus katekizmo pamokų. Po pamokų, vaikai dalyvauja Mišiose.

Laikas: Kiekvieną sekmadienį, 15:00 val. Vyksta Lietuviškos Mišios, Landakot Katedroje.

Daugiau informacijos apie Mišių laiką ir vietas pažiūrėti: http://en.catholica.is/mass-times

4) Medžiaga Katekizmo pamokai

Naudosimes šiemet knygas: “Pirmosios Komunijos Katekizmas”. “Maldynėlis: Jėzau, pas mane ateiki”, “Šventosios Mišios vaikams” ir “Biblija vaikams”.

5) Katekizmo finansavimas

Kunigas gali prašyti vaikų šeimas pinigine auka prisidėti prie programos išlaidų padengimo (metodinių priemonių).

Metinis įnašas katekizmo išlaidoms: 5.000 kr. (Jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite kunigą).

6) Pirmosios Komunijos data ir apranga

Berniukai gali vilkėti kostiumą, o mergaites baltą suknelę.

 Vaikams, kurie priims Komuniją, reikės:

- Balto rožančiaus,

- Baltos žvakės,

- Vienos baltos rožės.

Jei kas nori, gali įsigyti baltą rožinį pas mane. Kiekvienas rožinis kainuoja 500 kr.

Pirmosios Komunijos data: Balandžio 29 d. 15:00 val, Landakot Katedroje.

Mišios bus aukojamos lietuviškai.

7) Katalikų registravimas

Visi katalikai, kurie gyvena Islandijoje, turi registruotis Katalikų Bažnyčioje. Kai žmogus registruojasi Katalikų Bažnyčioje, deklaruoja, kad jis katalikas.

Anketą galite persisiųsti paspaudę čia. Ją užpildyti ir atiduoti kunigui.

Comments are closed.