Visi kartu

Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“ gyvuoja jau 14 metų ir yra užmezgusi puikius santykius su įvairiomis Islandijos visuomeninėmis įstaigomis bei organizacijomis. Nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios jos tikslas yra ir buvo ne tik puoselėti gimtosios kalbos žinias, tradicijas bei kultūrą, bet ir palaikyti glaudžius ryšius su islandiškomis institucijomis. Norėdami išugdyti visapusišką asmenybę turime labai gerai suvokti, kas mes tokie esame ir kas mus formuoja. O formuoja mus tiek lietuviškos šaknys, tiek islandiška aplinka. Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“ aktyviai dalyvauja įvairiuose tiek Islandijos, tiek Lietuvos rengiamuose projektuose, esame patikimi, aktyvūs bei kūrybingi partneriai.

20180120_143053

Sausio 20 d., šeštadienį, įvyko konferencija lietuvių kalba apie Islandijos mokyklų bei popamokinių užsiėmimų veiklą. Konferencijos iniciatoriai – SAMFOK – organizacija, vienijanti Reikjaviko miesto mokyklų tėvų komitetus. Lituanistinė mokykla mielai sutiko bendradarbiauti rengiant konferenciją, ruošiant informacijos medžiagą, rūpinosi jos sklaida bei eiga. SAMFOK tikslas buvo pateikti reikalingą informaciją lietuviškai kalbantiems tėvams bei pakviesti juos aktyviau dalyvauti tėvų komitetų, popamokinėje bei užklasinėje veikloje. Islandijos tyrimai rodo, kad labai mažai užsieniečių vaikų užsiima sportine ar lanko kitus būrelius, nors tam yra sudarytos tikrai neblogos sąlygos. Kiekvienam Reikjavike gyvenančiam 6 – 18 metų vaikui yra skiriama 50.000 kr. parama. Tai nėra tiesioginės išmokos tėvams, tačiau tėvai gali panaudoti šią paramą treniruočių ar būrelių išlaidoms apmokėti. Tyrimai taip pat rodo, jog užsieniečiai tėvai nenoriai įsijungia į visuomeninę veiklą, mažai dalyvauja mokyklos veikloje, todėl susidaro savotiškas atotrūkis, kuris gali turėti itin neigiamos įtakos sėkmingam vaiko vystymuisi. Tiek vaikai, tiek suaugusieji nori ne tik išlaikyti savo identitetą, bet ir tapti visumos dalimi. SAMFOK pastangos suteikti lietuviškai kalbantiems tėvams kuo detalesnę informaciją yra labai pagirtinos.

Kol vyko konferencija, mokyklos vaikai bei svečiai dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus  ir JAV LB Švietimo tarybos projekte „Lietuva mano širdyje“, kuris yra skirtas pristatyti viso pasaulio lituanistines mokyklas ir pravesti mokyklose piešinių konkursą šia tema. Vaikai diskutavo apie tai, kas jiems yra Lietuva, kokią jie ją įsivaizduoja, ką ji jiems primena bei kokius prisiminimus atgaivina. Vėliau vaikai pasinėrė į kūrybos pasaulį ir sukūrė labai ypatingus piešinius, kurie atskleidė stiprų jų ryšį su Lietuva ir jos žmonėmis.

20180120_140955 20180120_142523 20180120_142536 20180120_142619

Visą konferencijos medžiagą bei video lietuvių kalba rasite SAMFOK internetiniame puslapyje  http://samfok.is/verkefni-samfok/allir-med-2/visi-kartu-allir-med-lithaiska

Dalyvaukime ir tapkime visumos dalimi.

20180120_123405 20180120_123456

Comments are closed.