KALĖDINĖS ŠV. MIŠIOS LANDAKOT BAŽNYČIOJE

201120126881 Antrą Kalėdų dieną, gruodžio 26 d, 18 val., Landakot bažnyčioje bus aukojamos Kalėdinės Šv. Mišios, kuriose Kalėdines giesmes giedos choras “Gija”. Kviečiame visus!

Dar turime prel. E. Putrimo pašventintų kalėdaičių. Norintys rašykite jmotiejunaite@gmail.com arba skambinkite 770 2322. Taip pat perduokite tiems, kurie, galbūt, nesinaudoja internetu.

Comments are closed.