Įvyko 2018 m. Islandijos lietuvių bendruomenės visuotinis metinis susirinkimas

2018 m. kovo 17 d. įvyko Islandijos lietuvių bendruomenės metinis visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos, apsvarstytos ir priimtos bendruomenės veiklos ir finansinės ataskaitos. Jas pristatė bendruomenės tarybos primininkė Jurgita Motiejūnaitė ir bendruomenės finansininkė Simona Vareikaitė. Bendruomenės buhalteriją ir finansinę ataskaitą komentavo ir patvirtino nepriklausomų auditorių atstovas Linas Leškys. Bendruomenės padalinių veiklos ataskaitas pristatė Islandijos lituanistinės mokyklos vadovė Jurgita Millerienė, Islandijos lietuvių jaunimos sąjungos tarybos pirmininkė Rasa Vareikienė ir bendruomenės muzikinio kolektyvo „Gija“ vadovė Renata Pratusytė.

Toliau buvo apsvarstytas ir vienbalsiai priimtas bendruomenės įstatų pakeitimas, kuriuo bendruomenės padalinių vadovai automatiškai tampa ir bendruomenės tarybos nariais.

Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja bendruomenės taryba. Bendruomenės tarybos pirmininke tapo Neringa Eidukienė. Tarybos narėmis buvo išrinktos Jurgita Millerienė, Renata Pratusytė, Jūratė Leškienė, Rasa Vareikienė, Irena Valužienė. Tarybos nare rezerve buvo išrinkta Jurgita Motiejūnaitė. Bendruomenės finansininke buvo perrinkta Simona Vareikaitė. Linas Leškys ir Simona Žemitanaitė buvo išrinkti nepriklausomais kontrolieriais (auditoriais).

Buvo svarstomas bendruomenės nario mokesčio dydis ir mokėjimo terminai. Nutarta 60 metų ir vyresniems senjorams suteikti 50% nuolaidą metiniam nario mokesčiui.

„Gijos“ vadovė prašymu susirinkimo metu buvo svarstytas klausimas dėl tolimesnio muzikinio kolektyvo egzistavimo. Buvo nutarta, kad bendruomenė kas metai skirs 10.000,- kr. „Gijos“ reprezentacinėms ir kanceliarinėms išlaidoms. Muzikinis kolektyvas toliau savo tarpusavio santykius su nariais grįs individualiai pasirašomomis sutartimis su tam tikromis sąlygomis. Apie didesnę bendruomenės paramą „Gijai“ bus nutarta vėlesniuose bendruomenės tarybos susirinkimuose.

Susirinkime taip pat buvo diskutuota apie bendruomenės tinklalapį ir Facebook grupę. Buvo nuspręsta dabartinės oficialios bendruomenės Facebook grupės likimą spręsti atskirame tarybos susirinkime.

Comments are closed.