Susirinkimo dienotvarkė

WP_20140510_027

2018 m. Islandijos lietuvių bendruomenės Visuotinio susirinkimo dienotvarkė:

1.Susirinkimo vadovo bei raštvedžio rinkimai
2.Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita; diskusija apie ataskaitą
3.Supažindinimas su bendruomenės metų finansine ataskaita; balsavimas dėl pritarimo ataskaitai
4.Bendruomenės tarybos ir tarybos pirmininko rinkimai
5.Nepriklausomų kontrolierių (auditorių) rinkimai
6.Diskusija ir sprendimas dėl nario mokesčio dydžio ir mokėjimo laikotarpio
7.Bendruomenės įstatų pakeitimai ir papildymai: diskusija ir tvirtinimas
8.Kiti klausimai ir diskusijos