Kandidatai į bendruomenės tarybą

Neringa

Esu Neringa Eidukienė. Man 43 – eji. Nuo 2014 – ų metų dirbu Islandijos lituanistinėje mokykloje, mokytoja. Pradėjusi mokytojavimą, aktyviai įsitraukiau ir į bendruomenės veiklą. 2016 – ais metais įsikūrus Islandijos lietuvių jaunimo sąjungai, ėmiausi jos raštvedės pareigų ir prisidedu prie renginių organizavimo. Per šiuos ketverius veiklos metus esu dalyvavusi įvairiuose projektuose, seminaruose, mokymuose Islandijoje taip pat ir už jos ribų. Gautos žinios suteikia pasitikėjimo savimi, tvirtumo ir praktinių žinių sukantis prasmingos veiklos sukūryje. Ši veikla mane žavi visų pirma galimybe realizuoti save, įdomiais susitikimais ir galimybe bendrauti. Įgijau patirties darbui komandoje ir renginių organizavime.
Praėjusius metus buvusi bendruomenės tarybos rezerve ir norėdama tęsti sėkmingai pradėtą veiklą, kandidatuoju į Islandijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkės postą.
Jurgita Mll nauja
Esu Jurgita Millerienė, Islandijos lituanistinės mokyklos įkūrėja, mokytoja bei vadovė. Jau ne kartą esu sakiusi, kad lituanistinė mokykla yra visos bendruomenės širdis ir stiprybė, todėl glaudus bendruomenės ir mokyklos bendradarbiavimas yra tiesiog būtinas.
Irena 1

Esu Irena Valužienė. Atvykau į Islandiją prieš trejeįą metų. Nuo 2015 m. rudens mokytojauju Islandijos lituanistinėje mokykloje “Trys spalvos” – mokau vyriausiųjų mokinių (8-14 m.) grupę. Lietuvoje teko dirbti darželio auklėtoja. Taip pat 7 metus buvau vietinės bendruomenės pirmininkė. Bendruomenėje organizavome įvairius renginius, rašėme vietinės ir respublikinės reikšmės renginius. Kandidatuoju į Islandijos lietuvių bendruomenės tarybą, nes noriu pritaikyti savo visuomeninio darbo Lietuvoje patirtį.

Renata 2014 10 05 Naujausia

Esu Renata Pratusytė, Islandijos lituanistinės mokyklos “Trys spalvos” mokytoja. Mokykloje mokytojauju jau septynerius metus. Jau antrus metus iš eilės teko išbandyti jėgas ir Islandijos lietuvių bendruomenės taryboje. Metų eigoje suorganizavau keletą renginių, prisidėjau prie minėjimų ir koncertų organizavimo bei vedimo. Šiuo metu esu bendruomenės internetinio puslapio www.ltis.org administratorė, prižiūriu puslapį, keliu informaciją. Pretenduoju į trečiąją bendruomenės tarybos kadenciją, nes noriu toliau prisidėti prie bendruomenės veiklos, organizuoti renginius bei pritraukti lietuvius bendrai veiklai Islandijoje.

Jurate
Esu Jūratė Leškienė. Islandijoje jau nuo 2001 metų. Šiemet bendruomenė šventė savo dešimtąjį gimtadienį. Septynerius metus teko aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, džiaugtis kartu nuveiktais darbais su nuostabia komanda.
Kandidatuoju į bendruomenės tarybos narius, noriu ir toliau būti šios puikios komandos ir bendruomenės dalimi.
Neringa T-Ž
Neringa Žiūkaitė-Trakšelienė
Atvykau į Islandiją 2006 m. pavasarį. Kaip ir daugelis, tik trumpam… Islandijos lietuvių bendruomenės nare esu nuo pat jos įkūrimo dienos. Su šeima aktyviai dalyvaujam jos veikloje ir renginiuose. Prieš penkerius metus  įsiliejau į darbinį kolektyvą, tapau tarybos nare.  Ši veikla išties įdomi, ji ne tik paįvairina ir praskaidrina mūsų kasdienybę, bet ir lavina.  Norėčiau tęsti pradėtą veiklą. Kandidatuoju į tarybos nares ateinantiems metams.

Jurgita Motiejunaite

Esu Jurgita Motiejūnaitė. Penkerius metus buvau Islandijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkė. Manau, kad atėjo laikas bendruomenės tarybai keistis, todėl šiais metais kandidatuoju tik į tarybos narės rezerve pareigas – tam, kad padėčiau naująjai tarybai perimti visus bendruomenės reikalus.