Sielovados naujienos

Kelias į Islandiją
Kun. Juan Carlos Escudero

Kun. Juan Carlos Escudero

Neseniai į Islandiją atvykusio lietuviškai kalbančio argentiniečio kunigo Juan Carlos Escudero paprašėme papasakoti, iš kur jis kilęs, kur gimė ir augo, apie savo kelią į kunigystęir į Islandiją, apie tai, kaip išmoko lietuvių kalbos ir kaip sekasi bei kokie jo planai Islandijoje. Spausdiname jo pasakojimą.

Mano vardas yra Juan Carlos Escudero. Esu iš Argentinos. Gimiau mažame kaime, vadinamame Las Palomas, kuris yra Argentinos centre. Kai man buvo 14 metų išvažiavau toli nuo namų ir pradejau gyventi “Mažojoje seminarijoje” – tai yra vieta, kur gyvena vaikai nuo vaikystės jaučiantys Dievo kvietimą tapti kunigais. Šitoje vietoje, vadinamoje San Rafael, Mendosos provincijoje, prie Andų kalnų, gyvenau nuo 14 metų iki 26 metų, kai tapau kunigu.

Mūsų kongregacija vadinasi “Įsikūnijusio Žodžio kongregacija”. Kongregacija buvo įkurta kunigo Carlos Miguel Buela Argentinoje 1984 m. kovo 25 d. Įsikūnijusio Žodžio kongregacija yra viena Romos katalikų bažnyčios vienuoliškųjų organizacijų ir veikia 38 šalyse 5 žemynuose.

Po to, kai Vyskupas man suteikė kunigystės šventimą, tai buvo 2006 m. gruodžio 2 d., keliavau į Lietuvą, tai buvo mano pirmoji misija.

Mūsų Kongregacija įsikūrė 2004 m. Panevėžio vyskupijoje, Pasvalio r., Pumpėnuose. Šitame mažame kaime kartu su kitu kunigu iš Argentinos gyvenau beveik 6 metus. Iš pradžių buvo man labai sunku, ypač del to kad buvau naujas kunigas, be patirties. Norejau daug daryti: bendrauti su žmonėmis, laikyti mišias, klausyti išpažinčių, bet buvo labai didelis barjeras: kalba. Nemokėjau lietuvių kalbos. Bet po truputi išmokiau. Bendravimas su žmonėmis ir ypač su vaikais man padėjo, nors reikėjo daug laiko ir daug kantrybės.

2012 m. skyrė man naują misiją: Italija. Mūsų įkurėjas nori, kad kuo daugiau kunigų keliautų į Romą mokytis universitetuose ir gauti aukštąjį išsilavinimą: teologijos arba filosofijos. Tad buvau 2 metus Romoje, kol gavau teologijos išsilavinimą.

2015 m. sausio 24 d. atkeliavau į Islandiją. Mūsų misijonieriai jau 10 metų gyvena ir dirba šioje šalyje. Šiuo metų mes dirbame Hafnarfjörður, Švento Juozapo bažnyčioje (St. Jósefskirkja). Man skyrė šią vietą, nes ten buvo tik vienas kunigas, o mes visada dirbame kartu, ne mažiau negu du kunigai. Šiuo metu aš mokausi islandų kalbos ir atrodo, kad kalba yra labia sunki. Dar sunkiau bus išmokti, nes yra daug užsieniečiu, ir jei nesupranti islandiškai, tu gali kalbeti kita kalba, pavyzdžiui, angliškai arba ispaniškai. Lietuvoje buvo sunkiau iš pradžių, bet vis tiek reikėjo kalbėti lietuviškai, kitos išeities nebuvo, bet to aš ir norėjau: išmokti.

Dabar stengiuosi priprasti ne tik prie žmonių, bet taip pat ir prie oro. Mums, kurie esame kilę iš karšto krašto, yra sunku priprasti prie šalto klimato, ypač kai naktys yra labai ilgos ir nėra saulės, arba kai pučia stiprus vėjas ir negali išeiti iš namų.

Kai mūsų vyskupas Pėteris sužinojo, kad aš kalbu lietuviškai, labai apsidžiaugė ir sakė, kad dabar lietuviams bus labai didelis džiaugsmas turėti kunigą, kalbantį lietuviškai.

Mes esame misijonieriai ir kartais mums iškelia kunigauti į kitą vietą, bet aš tikiuosi būti čia daug metų. Kol kas padedu klebonui su mišiomis ispaniškai, angliškai, ir aišku, taip pat lietuviškai, kol išmoksiu islandiškai.

Kun. Juan Carlos Escudero su Pumpėnų parapijiečiais

Kun. Juan Carlos Escudero su Pumpėnų parapijiečiais

Vatikane

Vatikane