Šv. Mišių laikas

Lietuviškos mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 15 val., Hafnarfjörðure, Šventojo Juozapo bažnyčioje (Jósefskirkja).

91kirkja