Lietuvių kalbos egzaminas

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesio vidury Menntaskólinn við Hamrahlíð Reikjavike organizuoja lietuvių kalbos egzaminą. Šį egzaminą gali laikyti visi aukštesniosios vidurinės mokyklos moksleiviai (16-20 metų). Pagal pasirinktą egzamino lygį ir jo rezultatus už jį galima gauti nuo 3 iki 12 kreditų, kurie gali būti užskaityti vietoje kitų mokomų dalykų (pvz., vienos iš užsienio kalbų, ar kt. dalykų – tai tiksliai pasakys jūsų mokykloje). Egzaminas yra mokamas – praeitais metais buvo 8 000,- kr. Apie šiuometinį egzaminą dar informacijos nėra – kviečiame sekti naujienas Menntaskólinn við Hamrahlíð tinklalapyje http://www.mh.is/skolinn.

Jei bus norinčių, Islandijos lituanistinė mokykla “Trys spalvos” organizuos intensyvius lietuvių kalbos kursus norintiems pasiruošti egzaminui. Egzaminas apima lietuvių kalbos žinias, kurios įgijamos Lietuvos mokyklų 5-7 klasėse, teksto suvokimo užduotys apima 5- 12 klases. Egzamino programa pridedama. Kursai būtų neakivaizdiniai, preliminariai prasidėtų rugpjūčio 9 d., ir truktų 5-6 savaites. Mokiniai vieną kartą per savaitę susitiktų su mokytoja, kur gautų užduotis bei atsiskaitytų už namų darbus, konsultuotųsi rūpimais klausimais. Kursų vieta ir kaina yra šiuo metu derinama. Visus norinčius lankyti kursus kviečiame registruotis pas mokyklos vadovę el. paštu jurgita@internet.is.

Islandijos lituanistinės mokyklos “Trys spalvos” kolektyvas

LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO PROGRAMA