Kunigas – žmonėms

Sakramentai ir kiti patarnavimai:

Lietuviškai kalbantis kunigas Juan Carlos Escudero skelbia, kad jei žmones noretų:

  • Užprašyti Šventas Mišias (už gyvus arba už mirusius)
  • Pakrikštyti vaikus,
  • Ruoštis Pirmaijai Komunijai,
  • Lankyti kursus sužadetiniams,
  • Pašventinti namus arba butą,
  • Bažnytinių laidotuvių,

turi kreiptis telefonu: 696 6366 arba  el. paštu: juancarlosescudero@ive.org