Apie mus

Bendruomenę kuriame patys

1

Mes patys nusprendžiame, kaip gyvensime ir kaip leisime savo laisvalaikį. Galime būti vieni, su šeima, su draugais. Galime švęsti linksmai ir triukšmingai, su dideliu būriu smaigiai nusiteikusių, ta pačia kalba kalbančių, tas pačias šventes švenčiančių, tas pačias dainas dainuojančių tautiečių.

Islandijos lietuvių bendruomenė įkurta 2008 m. gegužės mėn., registracija baigta tų pačių metų birželio mėn. Šiuo metu bendruomenė arti šimto narių ir, sprendžiant iš atvirų renginių lankomumo, nemažą būrį palaikančiųjų. Bendruomenė turi Lietuvių kalbos mokyklėlę vaikams, chorą „Gija“, organizuoja katalikišką sielovadą lietuvių kalba: rengia lietuvių kunigų vizitus į Islandiją, lietuviškas katalikiškas mišias Landakot bažnyčioje, katekizmo mokymus vaikams, pasiruošimą krikštui, pirmąjai komunijai, sutvirtinimo sakramento priėmimui. 2011 m. Islandijos lietuvių bendruomenė įkūrė Paramos fondą.

Kiekvienais metais Islandijos lietuvių bendruomenė kviečia į pagrindinių tradicinių lietuviškų švenčių – Velykų, Joninių, Kalėdų, Užgavėnių – renginius. Organizuojama nemažai kitų renginių, tokių, kaip paskutiniu metu ypatingo populiarumo susilaukę moterų vakarai.

Kas organizuoja bendruomenės veiklą? Mes patys – bendruomenės nariai. Vienas dažniausiai užduodamų klausimų yra: „Ką bendruomenė duos man?“ Bendruomenė niekam nieko duoti negali. Bendruomenė neegzistuoja pati sau be jos narių. Mes patys kuriame bendruomenę. Mes patys duodame kažką vieni kitiems. Vieni atsineša idėjų, kiti gali padėti jas įgyvendinti, treti pasidalina savo žiniomis ir patirtimi įvairiais gyvenimo klausimais. Visi, dalyvaudami bendruomenės veikloje, padaro ją įvairesnę ir turtingesnę. Laukiame naujų narių – visų, turinčių idėjų, norinčių paįvairinti savo ir kitų laisvalaikį, norinčių paprasčiausiai dalyvauti renginiuose. Visi puikiai žinome, kad renginiai kainuoja ir iš dangaus pinigai nekrenta niekam, net ir Islandijos lietuvių bendruomenei. Visi bendruomenės renginiai finansuojami iš nario mokesčio. Kiekvienas naujas narys savo kukliu įnašu prisideda prie renginių kiekybės ir kokybės. Galimybė atsirasti Paramos fondui irgi atsirado bendruomenės narių dėka.

Turite idėjų, norite tapti bendruomenės nariais ir prisidėti prie bendruomenės veiklos?

Kreipkitės

Ateikit.