Kontaktai

Islandijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba

Rasa Vareikienė – pirmininkė

Neimantas Bilevičius – vicepirmininkas

Neringa Eidukienė – raštininkė

Simona Vareikaitė – financininkė

Regina Širvienė – valdybos narė

Rimantė Skibickaitė – valdybos narė

Tomas Petrauskas – valdybos narys

El. pašto adresas: jauni@ltis.org

Facebook’o grupė https://www.facebook.com/Islandijos-Lietuvi%C5%B3-Jaunimo-S%C4%85junga-1803017816613551/?fref=ts

                                                  LogoSample_ByTailorBrands (1)