Apie mokyklą

Lituanistinė mokykla kviečia
Jurgita Mll nauja   Ar įsivaizduojate mokyklą be mokinių? Ne? Nes tokių nebūna! Mokyklai reikia mokinių. Islandijos lietuvių bendruomenės lituanistinė mokykla negali egzistuoti be mūsų vaikų – buvusių, esamų ir būsimų tos mokyklos mokinių. Lituanistinė mokykla negali egzistuoti be mūsų – tėvų, atvedančių į ją vaikus.

Ar būna lietuvių, kurie nekalba lietuviškai? Ne, nes kalba yra neatskiriama tautinės tapatybės dalis. Nustoję kalbėti lietuviškai, nebebūsime lietuviais. Nustoję kalbėti lietuviškai, nei mes, nei mūsų vaikai netapsime iš karto islandais. Nes mūsų šaknys ten – Lietuvoj. Vaikams nuo mažų dienų svarbu vystyti savo tautinę tapatybę, žinoti, kur jo ir jo giminių kraštas, žinoti šeimos ir gimtojo krašto istoriją. Tai neįmanoma nemokant lietuvių kalbos. Mokslininkų atlikti tyrimai įrodė, kad geras gimtosios kalbos mokėjimas labai padeda mokantis užsienio kalbų. Dvikalbiai vaikai geriau mokosi mokykloje, jų emocinis ir intelektinis išsivystymas yra daug aukštesnis, nei bendraamžių.

Ar gali tėvai namuose išmokyti vaikus lietuvių kalbos ir gramatikos? Taip! Lituanistinė mokykla tik suteiks papildomų galimybių pabendrauti lietuviškai, pagilinti vaikų lietuvių kalbos žinias. Mokytojos visada padės ir patars, kaip mokyti gramatikos, kas tinka atskirų amžiaus grupių vaikams, pateiks medžiagos mokymuisi namuose. Vaikai negali išmokti lietuvių kalbos tik mokykloje, be tėvų ir šeimos pagalbos.

Mamos, tėčiai, močiutės ir seneliai! Padėkite savo vaikams. Palengvinkite jų integravimąsi naujoje šalyje, naujoje vietoje – padėkite jiems geriau mokytis. Ateikite, atveskite juos į Lietuvių kalbos mokyklėlę. Islandijos lituanistinė mokykla įkurta 2004 m. rugsėjo 1 d. Per tą laiką joje mokėsi apie 200 lietuvių vaikų. Be papildomo bendravimo lietuviškai, lietuvių kalbos ir gramatikos mokymo, mokyklos mokiniai kartu lanko teatrą, kitas vaikams įdomias vietas, mokslo metų pabaigoje rengiama mokyklos mokinių, tėvelių bei visų, besidominčiųjų mokyklos veikla, išvyka. Nors mokykla gyvuoja jau aštunti  metai, ji keičiasi kasmet. Rašykit, sakykit, reikalaukit – norime, kad mokyklos programa, pamokų laikas bei trukmė tiktų kuo didesniam skaičiui mokinių ir jų tėvelių. Laukiame jūsų pastabų, užklausimų ir pageidavimų el. paštu: jurgita@internet.is

Laukiame visų – naujų ir esamų – mokinių bei jų tėvelių!

Islandijos lituanistinės mokyklos vadovė

Jurgita Millerienė