Mokyklos taisyklės

Agne priespaskutinis mazas

  1. Mokykloje visi gerbiame vieni kitus, kalbame mandagiai ir ramiai.
  2. Mokykloje laukiami visi vaikai, kurie NORI mokytis. 80% pamokų lankomumas yra privalomas. Tėveliai turi būtinai pranešti mokytojui, jeigu vaiko pamokoje nebus.
  3. Mokyklos mokinių tėvai yra pasirašytinai atsakingi už savo vaikų saugumą ir drausmę pamokų metu ir mokyklos patalpose bei teritorijoje. Pamokų metu tėvai negali išeiti už mokyklos ribų ir yra atsakingi už vaikų elgesį.
  4. Visi mokyklos mokiniai PRIVALO DALYVAUTI visoje pamokinėje veikloje. Choras yra pamokų dalis.
  5. Atėjus į pamoką mokiniai turi turėti visas reikalingas priemones. Mokinys neatsinešęs mokymosi priemonių, gali būti nepriimtas į pamoką. Reikalingų priemonių sąrašą paskelbia kiekvienos klasės mokytoja mokslo pusmečio pradžioje.
  6. Vaikai turi būti užregistruoti į mokyklą I pusmečiui – iki rugsėjo 1 d., II pusmečiui – iki sausio 1 d.6
  7. Mokestis už mokslą turi būti sumokamas už I pusmetį – iki spalio 1 d., už II pusmetį – iki vasario 1. d.

Taisykles galite persisiųsti paspaudę čia. Taisyklės_pdf